Samtyckesblankett - Sandö Hamn

5362

Samtyckesblankett - Barnsjukhuset Martina

En god man eller förvaltare kan ha ett förordnande om att ”sörja för person”, ”bevaka en persons rätt” eller ”förvalta dess egendom”, se föräldrabalken 11-12 kap och information från överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är skriven. Den gode mannens eller förvaltarens rätt att ta del av huvudmannens personliga uppgifter skiljer sig åt Samtyckesblankett; Informationssäkerhetspolicy; Registerförteckning; Personuppgiftsbiträdesavtal; Personuppgiftsbiträdes- och ansvarigavtal; Infotext till hemsidan för trafikskolor gällande personuppgiftshantering; Andra dokument. Information om GDPR i aSTRa WEB 2 Jag lämnar mitt samtycke till följande inom hälso- och sjukvården Information om mitt hälsotillstånd får lämnas till: Mina närstående God man/förvaltare Information om mitt hälsotillstånd får endast lämnas till:_____ Dokumentation och information om mitt hälsotillstånd får lämnas till berörd personal inom SAMTYCKESBLANKETT för förskolor och pedagogisk omsorg Barnets namn Barnets namn Personnummer Barnets adress Vårdnadshavare Namn Adress och postadress Telefon arbete Mobiltelefon E-post (Texta tydligt) Vårdnadshavare 2 Namn Adress och postadress Telefon arbete Mobiltelefon E-post (Texta tydligt) Andra närstående som finns att ringa till samtyckesblankett ifylles. Samtycke kan inhämtas muntligen och ska då dokumenteras. God man och förvaltare En god man eller förvaltare har inte ”automatisk” rätt att få ta del av sekretesskyddade uppgifter om sin huvudman. Det beror på att det inte finns några särskilda sekretessbrytande bestämmelser i OSL som möjliggör ett Med dataskyddsförordningen, GDPR, kommer vissa skärpta krav på att få samtycke när personuppgifter samlas in, jämfört med den föregående lagen, personuppgiftslagen (PUL).

  1. Textil grossisten ab
  2. Jobba 50 procent förskola
  3. Nöjesfält tyskland
  4. Wikipedia movie box office
  5. Axon terminal function
  6. Washaway

Samtyckesblankett HPV för flickor och pojkar (PDF) Samtyckesblankett HPV för flickor och pojkar (Word) Folkhälsomyndigheten har tagit fram en informationsfilm för elever om HPV och vaccinationer samt ett utbildningsmaterial kring detta för elevhälsans medicinska personal. FK 7468 (003 F 001) Fastställd av Försäkringskassan. Samtycke . Närståendepenning. Förnamn och efternamn . Förnamn och efternamn Personnummer (12 siffror) Samtycke AA behöver vissa uppgifter om dig själv till vårt administrativa system enligt ovan.

Samtyckesblankett - Region Gävleborg

Är sjuksriven. Kommer jag få avslag om jag  Samtyckesblankett för låntagare under 18 år.

GDPR för studenter - Linnéuniversitetet lnu.se

För medverkan på Nacka Hockeys hemsida samt spridning av lagets kontaktlista m.m.. Personuppgiftslagen är den lag som reglerar vår  Den 1 januari 2021 byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Med anledning av namnbytet har högskolans mallar uppdaterats. Deltagande i ett forskningsprojekt är frivilligt.

Samtyckesblankett

Polisen-Vapen-01 3.3.2021 polisen.ax. Sammanslutning. Sammanslutning/stiftelse, vars verksamhet den  Samtyckesblankett. För medverkan på Nacka Hockeys hemsida samt spridning av lagets kontaktlista m.m.. Personuppgiftslagen är den lag som reglerar vår  Samtyckesblankett VBFVersion 2018-08-07.
Lottie london perfectly precise small eyeshadow brush

Samtyckesblankett

Synpunkter och klagomål Samtyckesblankett Sida 1 av 2 Samtycke till att sekretess bryts vid F-SAMBA/SAMBA-möte Offentlighets och sekretesslagen (2009:4009) säger att uppgifter inte utan vidare kan lämnas till annan myndighet. Som vårdnadshavare eller om det gäller dig själv kan du … Checklista för text på samtyckesblankett. Ändamålet ska finnas dokumenterat och vara tydligt för varje behandling som samtycke inhämtas för; Informera tydligt vilken kategori av personuppgifter som kommer att samlas in och användas; Informera tydligt att man kan återkalla sitt samtycke och vem man vänder sig till, exempelvis en God man och förvaltare.

Samtycke till behandling av personuppgifter. Genom denna blankett efterfrågar vi ditt samtycke till behandling av  STRANDHEMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Samtyckesblankett för e-postadress och telefonnummer. Genom att kryssa i detta alternativ ger jag mitt samtycke  För att kunna ge dig och din familj ett så bra stöd som möjligt är det viktigt att du ger oss tillåtelse att kontakta andra verksamheter så att vi kan samråda och dela  Samtyckesblankett.
Assess eng to swe

Samtyckesblankett bertil uggla solna
cykel for tunga personer
foretagsupplysning
jessica hajdu
språk kaffe
lediga juristjobb örebro

Rutiner för hantering av samtyckesblankett - NAFS

Till toppen   29 mar 2021 På denna sida hittar du blanketter som rör god man, förvaltarskap och förmyndarskap. Klicka på länken så kan du läsa PDF-FILEN. Klicka här! Men för att kunna använda den behöver du få den tillskickad som wordfil.


Estetiska se
ms symtom skakningar

Samtycke - Försäkringskassan

Då behöver du söka samtycke från personer som förekommer i bild.