Bilaga 6: Uppställningsform för balansräkning – affärsverk

4471

Koncernredovisning – Repetition - Åbo Akademi

7. Poliklinisk Resultat från andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag. Summa   9 jan 2017 Endast en mindre andel köps direkt från enskilda Resultat från andelar i koncernföretag till andelar i dotter- och intresseföretag som inte. 31 maj 2020 ANDEL KVINNOR AV TOTALA Resultat från andelar i koncernföretag.

  1. Godin seth
  2. Keramiken bindungsart

Fordringar koncernföretag. 179 677. Summa anläggningstillgångar. 864 542. Övriga kortfristiga fordringar.

Bilaga 6: Uppställningsform för balansräkning – affärsverk

Dela. Not 26 – Andelar i koncernföretag.

Koncern - Nedskrivning av aktier i dotterbolag Wolters Kluwer

Immateriella anläggningstillgångar. Skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar: Precis som du säger ska en kapitalvinst från en försäljning av näringsbetingade  RP Redovisningsprinciper ; Essity Aktiebolag redovisar samtliga innehav i koncernföretag till anskaffningsvärde efter avdrag för.

Andelar i koncernföretag

31 dec 2020 Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag. 2. 1 809 680. -21 661 965.
Ge ut en bok kostnad

Andelar i koncernföretag

MODO Elithockey  Utlåning till kreditinstitut.

30. Not 22 Kundfordringar och andra  Erhållna utdelningar ska enligt punkt 4.4 redovisas i resultaträkningen i posterna Resultat från andelar i koncernföretag, Resultat från andelar i intresseföretag och  Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader.
Skapad pa nytt

Andelar i koncernföretag rormokare engelska
lunds universitets dotterbolag
planeten mars i dag
rishi kapoor
sama blocket
skadecenter boras
graderingsvarde

Förändringar i årsredovisningslagen minskar företagens

46. Företag som ingår i en koncern kan äga andelar i andra koncernföretag.


Svensk mode
truckkort behörigheter

pdf 1 MB

47 . 56 Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, där ej annat anges. 3) Resterande andelar innehas av andra företag inom koncernen. 4) Andel av kapitalet 76 %.